Nuhiu: Inspektorët nga ekspertët francez do të trajnohen për teknikat e reja të hetimeve në operacionet anti drog

Inspektorët e policisë së shtetit nga ekspertët francez do të trajnohen për teknikat e reja të hetimeve në operacionet anti drogë.
Jemi të orientuar në përforcimin e kapaciteteve profesionale të policisë në luftën kundër të gjitha profileve te krimit!

Публикувахте от Agim Nuhiu в Понеделник, 7 октомври 2019 г.