Republika forma e përzier e shtetit të Kosovës

Republika ,forma e përzir e shtetit që ka elemente nga monakrika,dhe aristokroacia ne demokraci moderne,ku sipas shumë filozofve ësht forma e përkryra e qeverisjes.Kjo është forma më e mir që siguron lirin dhe zhvillimin e hovshem të shoqërs ,ku njëkohsisht duhet të plotsojnë shumë kushe dhe kërkesa që një republikë e tillë te mos degjenerojë ose të mund të fundoset.

Parahistoria dhe koha e tanishme politike e shtetit dhe mardhëniet sociale e veçenërisht ekonimike të zhvillimti të shoqëris dhe shtetit.

Për më tepër formimi i institucioneve dhe njohuritë e moralit të qytatarëve dhe udhëheqësive të tyre,ka gjithashtu shumë rëndësi,Në rast se raportet nuk janë të përshtatshmë për një republikë,monarkia është forma më e mirë e qeverisjes.Filofofet e kanë fjalën këtu për një qeverijse ,ku pushteti është i kufizuar,një qeverisje në bazë të ligjeve,duke pasur pqarasysh të mirën e përgjithshëm të një monarkie obsulute,Makiaveli është i prirur ta identifikojë me tirani .Këtë ai e bën në mënyrë parimore dhe shum preciye të nj folozofi modern.

Është e kuptushme që ai gjen situata të politikës aq të vështira,.ku mbreti apo princi duhet të ketë një pushtet të pakufishëm për të ydgejur problëemin e mos formimin e qeverisjes së shtetit.

Tani sa e vlefshme është për një poletikëbers apo lider mbajtja e fjalës ,të jetë i drejtë dhe jo dinak,këtë e dimë të gjithë.

Megjithatë përvojat e ditëve tona tregojn se poletikëbersit Kosovarë që kanë treguar respektë të paktë për ta mbajtur fjalën e dhanur,e kanë arritur gjëra të mdha dhe kanë qenë në gjendje që nëpermjet dinakrisë ,të mashtrojnë njerëz të tjer dhe përfundimisht të fitojnë mbi ata që janë bazuar mbi besnikrinë.

WWW.EXPRESS.MK

Share: