( Митева: Утврдени нерегуларности во ревизорскиот извештај на Гази Баба

Во Општина Гази Баба се утврдени нерегуларности во ревизорскиот извештај за 2019 година. Станува збор за ревизија направена во период од 14.01.2021 до 23.04.2021 година, соопшти на денешната прес-конференција Марија Митева, портпаролка на ВМРО-ДПМНЕ.

Ревизијата во конечниот извештај изразила неповолно мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи за 2019 година и имаат дадено мислење со резерва за реалноста и објективноста на прикажаните состојби во финансиските извештаи и со тоа е констатирано дека не се почитуваат законите и прописите, рече Митева.

Во ревизорскиот извештај, според неа, е наведено дека во Општина Гази Баба исплатата на прекувремени часови на вработените се врши врз основа на налог за прекувремена работа и решение на градоначалникот за секое лице поединечно.

„Односно, во периодот од јануари до септември 2021 година на двајца службеници биле издавани наредби за вршење на работа преку полно работно време (прекувремена) работа и тоа првиот службеник 312 часа и вториот службеник 304 часа“, посочи таа.

„Ова постапување на претходниот градоначалник на СДСМ е спротивно на членот 117 став 2 од Законот за работните односи во кој јасно е утврдено дека прекувремената работа може да трае најмногу 190 часа годишно. Согласно информациите, се работи за двајца службеници, за кои ревизијата утврдила дека потребата од прекувремена работа не била пријавена во државниот испекторат на трудот што е спротивно на член 117 од Законот за работни односи“, кажа Митева.

Мислење со резерва или модифицирано мислење во ревизорски извештај, како што посочи, се изразува кога ревизорот не се согласува или не е сигурен со една или повеќе ставки во финансиските извештаи, кои се значајни но не и суштински за разбирање на извештаите.

„Односно, ревизорот доаѓа до заклучок дека погрешните прикажувања, посебно или како целина, се материјални но не преовладуваат до степен кој има влијание врз состојбата изразена во финансиските извештаи во целина и кога ревизорот не е во можност да обезбеди ревизорски докази за да создаде мислење и можните ефекти од ваквата неможност врз финансиските извештаи се материјални. Ова е само еден од многуте примери како се злоупотребувале јавните функции од страна на СДСМ. Заради ваквото раководење со локалната самоуправа, СДСМ ги изгуби изборите“, истакна портпаролката на ВМРО-ДПМНЕ.

Текстот ((Видео) Митева: Утврдени нерегуларности во ревизорскиот извештај на Гази Баба е превземен од МАКФАКС.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.