Sindikata e Shërbimit Civil dhe Sindikata e Pavarur protestojnë para qeverisë

Sindikata e Shërbimit Civil (SSHCK) dhe Sindikata e Pavarur e Administratës (SPAK) në mbledhjet e mbajtura kanë vlerësuar gjendjen e nënpunësve civil në mbarë Administratën Publike të Kosovës dhe kanë vendosur që të protestojnë sot para ndërteses së qeverisë.

Ky vendim për protestë sipas sindikatave ka ardhur pas presionit të antarësisë së gjerë lidhur me injorimin nga ana e Qeverisë së Kosovës në realizimin e kërkesave thelbësore siç janë:

Ligji i Pagave, buxhetimi i mjeteve për implementimin e ligjit të pagave në ligjin për buxhet për vitin 2022, Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive, Sigurimi Shëndetësor, Njohja e përvojës së punës të gjithë zyrtarëve publik – SHC të dëbuar padrejtësisht dhe me dhunë nga puna gjatë viteve të 90-ta, caktimi i pagës minimale si dhe tendenca për frikësimin dhe politizimin e Shërbimit Civil përmes plotësim ndryshimit të ligjit për zyrtarët publik vlerësoj se Qeveria e Kosovës nuk është duke shprehur gadishmëri të plotë për të diskutuar lidhur me këto kërkesa  substanciale të adresuara nga SSHCK- ja dhe SPAK-u.

Vijon…

WWW.EXPRESS.MK

Share: