Me vendim qeveritar, ngrihet marzha tregtare për produktet e qumështit në Maqedoni

Qeveria në seancën e sotme të 87-të ka miratuar Vendim për plotësimin e vendimit për kushte të veçanta për tregtimin e mallrave të caktuara.

Me këtë vendim, me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, marzhi ngrihet edhe për produktet e qumështit: gjizë, djathë të bardhë të butë, djathë të bardhë të përzier, djathë, kos dhe ajkë kosi, për të cilat marzhi më i lartë tregtar është i kufizuar në dhjetë përqind në tregtinë me shumicë dhe pakicë.

Gjatë kontrollit të rregullt të Inspektoratit Shtetëror të Tregut në tregtinë me pakicë dhe tregti me shumicë, sipas Informacionit të Ministrisë së Ekonomisë, është konstatuar nevoja për ndërhyrje në mallrat e listuara, për shkak të rritjes së çmimeve të tyre.

Siç dihet, nga 14 qershori 2022 është vendosur ngrirja në marzhat e produkteve ushqimore bazë: buka (e bardhë), sheqeri (i bardhë), vaji i gatimit i lulediellit, mielli i grurit (tipi 400 dhe lloji 500), makarona dhe pasta nga gruri i fortë, orizi i bardhë maqedonas dhe qumështi i lopës me përmbajtje yndyre 2,8 përqind, 3,2 përqind dhe 3,5 përqind, me marzh tregtar të vlefshëm deri më 31 dhjetor 2022.

Në seancën e Qeverisë, e cila u mbajt sot pasdite përmes komunikimit me video-konferencë, është marrë Vendimi për ndërprerjen e vlefshmërisë së Vendimit për kufizimin e eksportit të mallrave të caktuara.

Vendimi për kufizimin e eksporteve kishte të bënte me grurin dhe miellin dhe farat e lulediellit.

Në propozimin e Ministrisë së Ekonomisë për përfundimin e vlefshmërisë së tij, miratoi, siç tregohet, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave, detyrimin nga Marrëveshja për Mekanizmat e Sigurisë Ushqimore në Ballkanin Perëndimor, e nënshkruar më 2 shtator të vitit 2022 në Samitin e Ballkanit të Hapur, të mbajtur nga 1-4 shtator 2022 në Beograd, me qëllim që të mos ndalohet tregtia e produkteve bazë bujqësore dhe ushqimore.