E-ZONE/ Sa më e madhe gjoba, aq më i lartë korrupsioni  

Biznesi dhe ekspertët e financave janë në një mëndje kur thonë se rritja e ndjeshme e penaliteteve deri në 13 mijë euro për evazion fiskal, është një masë jo efikase dhe do të nxisë korrupsionin.

 

 

Meri Lika audituese thotë se gjobat në vëndin tonë nuk kanë efekt parandalues dhe edukues, por shantazhues.

 

 

Propozimi për të rritur gjobat për evazion nuk do të shërbejë për të reduktuar këtë fenomen. Madje përkundrazi, do të ketë efektin e kundërt. Sa më e lartë të jetë gjoba aq më i madh do të jetë tundimi i inspektorit për tu korruptuar. Ndër vite gjoba është parë si një mjet shantazhues i administratës fiskale ndaj binesit. –u shpreh Meri Lika në emisonin E-ZONE.

 

Ministria e Financave ka propozuar një gjobë deri në 10-fishin nga penaliteti aktual, për bizneset e mëdha që kapen për herë të dytë brënda vitit duke shitur mall pa faturë.