Bekteshi në Sofje, marrëveshje për furnizimin dhe shpërndarjen e gazit

Në Sofje sot do të nënshkruhet Marrëveshje për furnizimin dhe shpërndarjen e gazit në Pikën interkonektive, Qustendill-Zhidillovë. Marrëveshjen do ta nënshkruajnë “GA-MA” dhe “Bullgartransgaz”, me ç’rastë do të merr pjesë ehe ministri i ekonomisë, Kreshnik Bekteshi.

Krahas Bekteshit do të marrin pjesë edhe drejtori ekzekutiv i Burimeve Nacionale Energjetike SHA Shkup, Bajram Rexhepi dhe drejtori ekzekutiv i GA-MA, Aleksandar Arsiq.