Gjatë muajit tetor, në rajonin e Pollogut janë regjistruar 60 aksidente trafiku

Sektori për Punë të Brendshme në Tetovë njofton se gjatë muajit tetor gjithsej janë regjistruar 60 aksidente trafiku në rajonin e Pollogut. Sipas SPB-Tetovë, kjo paraqet ulje të numrit të aksidenteve, krahasuar me të njëjtën periudhë gjatë vitit të kaluar.

“Gjatë tetorit të këtij viti në rajonin e gjerë të Tetovës janë regjistruar gjithsej 60 aksidente trafiku ose 11 më pak në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Krahas kësaj ka rënë edhe numri i të lënduarve, e posaçërisht inkurajues është fakti se në këtë periudhë nuk ka pasur viktima njerëzore, krahasuar me 2 viktima që kishte në vit më parë.
Shkaqet më të shpeshta të aksidenteve të tetorit ishin shpejtësia e papërshtatshme sipas kushteve të rrugës, ekzekutimi i gabuar i një veprimi dhe mosrespektimi i përparsisë së kalimit. Muajin e kaluar janë shqiptuar gjithsej 725 masa për shpejtësi të papërshtatshme, 91 për parakalim të paligjshëm dhe 40 për mosdhënie përparësi kalimi për
këmbësorët”, thonë nga SPB-Tetovë.