Islam Abazi, shef i Prokurorisë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit

Shkup, 7 nëntor – Islam Abazi, prokurori i Prokurorisë së Lartë të Gostivarit do të jetë shef i Prokurorisë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit. Nga 163 vota, Abazi ka marrë 66 vota, duke u renditur i pari, ndërsa 64 vota ka marrë prokurori i Prokurorisë nga Shkupi, Ermon Neziri.

Nga ora 8 e mëngjesit sot e deri në ora 16, 163 prokurorë në nivel vendi kanë votuar sot për të zgjedhur shefin e PNKOK-se, ndërsa në listë e konfirmuar ditë më parë kanë qenë 4 kandidatë: Islam Abazi, Ermon Neziri, Desa Paunovska dhe Villma Ruskoska.