Kuvend, vazhdon seanca e 92-të

Deputetët sot duhet ta vazhdojnë seancën e 92-të plenare në rend dite të së cilës janë propozim ligjet për huazimin e Republikës së Maqedonisë tek Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) me linjën kreditore për kujdes dhe likuiditet, si dhe për huazimin e vendit tek Banka ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim – Banka botërore sipas Marrëveshjes për financim të Projektit për ndërtimin e institucioneve efektive, transparente dhe llogaridhënëse për menaxhimin me financat publike, të dyja me procedurë të shkurtuar.

Nevoja për miratimin e këtyre ligjeve u votua dje gjatë përcaktimit të rendit të ditës të seancës së 92-të.
Opozita ka njoftuar se nuk do të bllokojë miratimin e ligjeve. Ndërkohë që edhe Komisioni juridiko-ligjvënës do të mbajë dy seanca.