MASH Maqedoni: Fillon shpërndarja e teksteve shkollore të reja për arsimin fillor

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se gjatë ditës së djeshme filloi dorëzimi i teksteve shkollore të reja për klasat e para, të dyta, të katërta dhe të pesta në arsimin fillor dhe do të përfundojë gjatë dy javëve të ardhshme.

Bëhet fjalë për 52 tekste shkollore të përgatitura sipas plan-programeve të reja mësimore dhe të shkruara në të gjitha gjuhët në të cilat realizohet mësimi në shkollat ​​fillore në vend – gjuhë maqedonase, shqipe, turke, serbe dhe boshnjake. Ato do të zëvendësojnë materialet mësimore të cilat i përdorin nxënësit më të vegjël ndërsa e përgatisin materialin për tremujorin e parë. Menjëherë pas këtij prioriteti vijon shtypja e disa teksteve të reja për arsimin e mesëm profesional.

Në ndërkohë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, së bashku me institucionet e tjera kompetente, do të vazhdojë të investojë në plan-programet e reja mësimore dhe tekstet shkollore, sepse ky është një nga kushtet themelore për edukim cilësor, gjegjësisht për procesin edukativo arsimor.