Selajdin Miftari dhe Bali Saliu u zgjodhën “Punëtorët e vitit 2022” të ANSH-së

Drejtori i Ansamblit shtetëror të këngëve dhe valleve popullore shqiptare në R.M.V ka përzgjedhur “Punëtorin e vitit” duke i shpërblyer me një dekoratë. Solisti Selajdin Miftari dhe kërcimtari Bali Saliu ishin dy të përzgjedhurit nga drejtori Shkodran Tolaj si shkak i punës së mirëfilltë në vitin 2022. Në dekoratën që iu dha dy të përzgjedhurve shkruan: “Punëtori i vitit për punën dhe sjelljen shembullore shpallet punëtor i dalluar i vitit 2022”.