Kosova në krizë për ujë


Kosova në krizë për ujë dhe resurse të tij.

Vetem 10% e ujërave vijnë nga jashtë, konkretisht nga Pellgu i Ibrit që buron në Mal të Zi, futet pjesërisht nga Serbia dhe del prapë në Serbi.

Siperfaqja e liqenit të Batllavës është 3.29 km².

Funksioni i tij është jetik për qytetarët pasi furnizon me ujë të pijshëm Prishtinën dhe Podujevën.

Të së njëjtës rëndësi janë edhe katër pellgjet sipërfaqësore, Drini, Ibri, Lepenci dhe Morava e Binqës.

Por, pavarësisht kësaj, Kosova rezulton që i ka të kufizuara resurset ujore për kokë banori.

Arsyjet për këtë i kanë treguar nga Këshilli Ndërministor për Ujrat pranë zyrës së Kryeministrit.

Se shteti nuk qëndron mirë edhe në krahasim me vendet e rajonit e pohojnë edhe nga Autoriteti i Pellgjeve Lumore.

Për ta përmirësuar këtë gjendje, shteti po planifikon ndërtimin e liqenëve të reja akumuluese.

E lidhur me zhvillimin e resurseve ujore, ndikim të madh konsiderohet te kete edhe faktori njeri.

Vetëm 10 për qind e ujërave vijnë nga jashtë – konkretisht nga pellgu i Ibrit që buron në Mal të Zi, futet pjesërisht nga Serbia dhe del prapë në Serbi.

Të gjitha ujërat e tjera burojnë në Kosovë, e që nenkupton se varen nga reshjet atmosferike.