Bechtel dhe Enka do të nisin ofensivën për ndërtimin e Korridoreve 8 dhe 10D në fillim të kësaj vere

Në fillim të kësaj vere, Bechtel kalon në ofensivë në realizimin e projektit për Korridoret 8 dhe 10D, ku kontraktori Bechtel dhe Enka fillon zhvillimin e projekteve, projekteve urbane dhe bazike, për të nisur procedurën e shpronësimit të toka që është private.

Drejtori i NPRRSH-së, Ejup Rustemi, së fundi ka bërë të ditur se në Korrik fillon ndërtimi i autostradave tek Korridoret 8 dhe 10D.

“Në të njëjtën kohë do të fillojmë nga Gostivari në Bojkoçanë dhe nga Gostivari në Tetovë, por edhe Prilep – Manastir. Më pas do të fillojmë me Trebenishtë – Strugë – Qafëthanë. Do të jetë në dhjetor të këtij viti”, tha Rustemi.

Ai shtoi se projektet e para pritet të jenë në tryezë në qershor, pas së cilës do të shqyrtohen dhe miratohen dhe ndërtimi i autostradave do të fillojë në fund të korrikut.

Projekti për korridoret është jashtëzakonisht i rëndësishëm për ngritjen e nivelit cilësor të infrastrukturës rrugore.

Përmes seksioneve të korridoreve 8 dhe 10d, Maqedonia e Veriut bëhet një rrugë rajonale dhe transporti edhe më e rëndësishme.

Nga Manastiri në Prilep do të duhen rreth njëzet minuta në një autostradë ultramoderne

Konsorciumi “Bechtel dhe Enka” nënshkroi një marrëveshje me Ndërmarrjen Publike për Rrugët Shtetërore (NPZHP) për ndërtimin e katër seksioneve të autostradës me gjatësi 110 kilometra në korridoret 8 dhe 10 d në pesë vitet e ardhshme. Ndërtimi do të kushtojë 1.3 miliardë euro.

Marrëveshja mbulon autostradat e Korridorit 8: Trebenishtë – Strugë – Qafëthanë (22.5 kilometra), Gostivar – Bukojçan (30.1 kilometra), Tetovë – Gostivar (mbi 17 kilometra) dhe seksionin Prilep – Manastir (40 kilometra) nga Korridori 10- d.

Llogaritjet janë se nga Manastiri në Prilep do të duhen 20 minuta nëse respektohen të gjitha shenjat e komunikacionit përgjatë autostradës ultra moderne.

Projekti është i një rëndësie të jashtëzakonshme për ngritjen e nivelit cilësor të infrastrukturës rrugore.