Maqineria në teren/ Vazhdojnë punët intensive në rekonstruimin e rrugës Strugë – Qafë Thanë

Kjo rrugë është rrugë magjistrale dhe ndërkombëtare në gjatësi prej 20,5km, e cila lidh Republikën e Maqedonisë së Veriut me Republikën e Shqipërisë dhe është pjesë e Korridorit 8.
Prandaj filluam me rehabilitim, për të cilën kemi ndarë mjete në vlerë prej 8 milion euro, mjete të siguruara nga NPRRSH. Me këtë projekt është paraparë rehabilitim i plotë i rrugës deri në vendkalimin kufitar Qafë Thanë.
Kontraktor i punimeve ndërtimore është Ilinden – Strugë, ndërsa Mbikëqyrës GEING. Përfundimi i plotë i punimeve ndërtimore është paraparë deri në tetor të këtij viti. Progresi i punimeve ndërtimore është 55%.
https://www.facebook.com/photo?fbid=631632052341847&set=pcb.631633562341696