Për herë të parë në RMV nxënësit në pushim pranveror, mësimi vazhdon më 7 maj

Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme do të jenë në pushim pranveror, i cili u prezantua këtë vit shkollor, nga sot deri më 6 maj 2024. Për herë të parë ka ndryshim në kalendarin mësimor, në mënyrë që viti 2023/2024 të përfundojë më 17 qershor për nxënësit e shkollave fillore, ndërsa për gjimnazistët, si vitet e kaluara, më 10 qershor.

Shkollat ​​nuk do të jenë të hapura më 8 maj (e mërkurë) kur do të mbahet raundi i dytë i Zgjedhjeve Presidenciale dhe Parlamentare 2024.

Një ditë më parë, e martë 7 maj, në shkollat ku do të organizohet votimi do të kenë orar të reduktuar dhe orë pune deri në orën 11:00.

Siç informojnë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, mësimi i ditëve jo pune për shkak të zgjedhjeve do të bëhet në ditë pune me qëndrim më të gjatë të nxënësve nëpër shkolla për të realizuar orë shtesë.

Për planifikimin dhe organizimin e orëve shtesë, Ministria e Arsimit ka ngarkuar drejtorët e shkollave.

Plotësimi i orëve mësimore të paplotësuara do të planifikohet dhe organizohet nga drejtorët e shkollave dhe do të realizohet me qëndrim më të gjatë të nxënësve në ditët e javës së punës, në kuadër të orarit gjashtëorësh të punës së mësuesve, thonë nga MASh, pas reagimeve në opinion dhe nga sindikatat, tërhoqën vendimin e mëparshëm për të kompensuar ditët e humbura të shtuneve.