Censusi në Zgjedhjet Presidenciale arrihet vetëm nëse votojnë më shumë se 40 për qind e votuesve

Në Maqedoninë e Veriut, rregullat për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale janë përcaktuar qartë në nenin 121 të Kodit zgjedhor. Sipas këtij neni:

Neni 121 paragrafi (1) Nëse asnjë kandidat nuk arrin të sigurojë shumicën e votave në raundin e parë, raundi i dytë zhvillohet për dy kandidatët që kanë marrë numrin më të madh të votave.

Neni 121 paragrafi (2) Raundi i dytë do të mbahet brenda afatit prej 14 ditësh pas përfundimit të raundit të parë.

Neni 121 paragrafi (3) Kandidati që merr shumicën e votave në raundin e dytë do të shpallet fitues, me kusht që të ketë votuar më shumë se 40% e votuesve”.

Ky proces siguron një garë të drejtë dhe të barabartë për të gjithë kandidatët dhe ofron një mundësi të dytë për zgjedhësit që të vendosin për liderin e tyre të ardhshëm. Raundi i dytë është një element kyç në demokracinë zgjedhore të vendit, duke u lejuar votuesve të bëjnë zgjedhjen përfundimtare në një mënyrë të strukturuar dhe të organizuar mirë./Indeks.mk