Mbyllet e Vitit Shkollor për gjimnazistët, ndërsa nxënësit e shkollave fillore do të kenë mësim deri më 17 qershor

Me përfundimin e vitit shkollor 2023/2024 për nxënësit e shkollave të mesme dhe afatin e fundit të punës për ata të shkollave fillore, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka njoftuar se ka përshtatur kalendarin e arsimit në përputhje me kërkesat e Sindikatës së Nxënësve të shkollave të mesme. Për herë të parë, nxënësit e shkollave të mesme kanë mbyllur vitin shkollor më herët, më 10 qershor, për të lehtësuar procedurat e regjistrimit në arsimin e lartë.

Ndërkohë, nxënësit e shkollave fillore do të vazhdojnë mësimin deri më 17 qershor, duke plotësuar numrin e ditëve të punës siç përcakton Ligji për Arsimin Bazë. Ky ndryshim ka ardhur pas konsultimeve të gjera me palët e interesit dhe reflekton fleksibilitetin e sistemit arsimor për të përmbushur nevojat e ndryshme të studentëve.

Gjithashtu, maturantët kanë përfunduar provimet e tyre eksterne dhe presin rezultatet, të cilat priten të publikohen deri më 8 korrik. Në anën tjetër, gjysmëmaturantët janë në procesin e regjistrimit në arsimin e mesëm, me dy periudha të regjistrimit të planifikuara për muajin qershor dhe korrik. Procesi i regjistrimit do të jetë i thjeshtëzuar dhe i automatizuar përmes portalit elektronik të Ministrisë, duke u dhënë studentëve një mënyrë më të lehtë dhe më të qasshme për të aplikuar për programet e tyre të arsimit të mesëm.