A do fshijë ‘facebook’ automatikisht postimet mashtruese

Facebook po bën një hap tjetër në reduktimin e lajmeve të rreme në platformë: rrjeti social ka njoftuar se, që nga sot, një politikë e re hyn në fuqi dhe parashikon raportimin automatik të përdoruesve që në mënyrë periodike ndajnë mashtrime. Pasi një llogari të etiketohet si e tillë, algoritmet e Facebook gradualisht do të fshehin postimet e përdoruesit nga ëall-et e shokut, në mënyrë që të ulin efikasitetin e tyre.
Nëse deri më tani ndërhyrja e ekipit të analizës në Facebook kishte të bënte me postime specifike, lajmet do të ndikojnë drejtpërdrejt në llogaritë, duke kufizuar të gjitha përmbajtjet e përbashkëta në të ardhmen dhe jo vetëm ato që konsiderohen të rreme. Megjithatë, kompania nënvizoi se raporti nuk do të çojë në anulimin e një llogarie ose në gjoba përfundimtare, por nuk përjashtohet një pezullim i përkohshëm, pas një ndarjeje të vazhdueshme të mashtrimeve.