Bekteshi: Me grante do të përkrahim bizneset

Do të ketë mbështetje të drejtpërdrejtë financiare në formën e granteve për furnizuesit e ushqimit të cilët, me rekomandim të Komisionit për Sëmundjet Infektive, janë të mbyllur, nuk pranojnë mysafirë. Modeli sipas të cilit ata do të mbështeten tashmë është bërë dhe pas konsultimit me dhomat dhe shoqatat për turizmin dhe hotelierinë, masat do të shpallen javën e ardhshme, tha ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në intervistën e tij për Ditarin tek Sitel.

“Modeli është bërë tashmë se si do të mbështeten furnizuesit e ushqimit, të ardhurat e realizuara në tre muajt e parë të këtij viti do të merren parasysh dhe sipas të ardhurave që ata kanë realizuar, një pjesë e atyre të ardhurave do të mbulohen nga shteti në formën e grantit direkt për secilin objekt hotelierik i cili është i mbyllur. Në fillim të javës së ardhshme, masat do të shpallen, në përputhje me analizën dhe mundësitë në Buxhet, ne do të thërrasim të gjitha shoqatat e hotelierisë dhe dhomat dhe do të përcaktojmë një përqindje të caktuar të mbështetjes financiare”, tha ministri Bekteshi.