Grubi: Sa më të barabartë, aq më lojal

Në këto 28 vite pavarësi nuk rreshtën përpjekjet tona për përfshirje, për respekt, për të drejta, për trajtim si qytetar të rendit të parë, për liri, barazi, ndërsa rrumbullakësimi normativ nuk nënkupton edhe zbatim të përpiktë.

Megjithatë sfida në vijim e shtetit tonë të përbashkët është drejtësia selektive, e kontrolluar politikisht, me dallime etnike, e korruptuar dhe e shëndëruar në instrument.

Kemi nevojë për një shtet, ku përveç se ndjehemi të lirë dhe të barabartë, do të besojmë edhe në drejtësi joselektive.