Komuna e Tetovës rinovon kopshtin për fëmijë ‘Rinia’

Rinovimi i objektit Teteks 1&2 të kopshtit për fëmijë “Rinia”
➡️Fasadimi i objekteve në sipërfaqe 1000 m2
➡️Rregullimi i oborrit me rekuizite dhe lojëra për fëmijë
➡️Ndërrimi i dyerve kryesore
➡️ Vendosja e ndriçimit në oborrin e çerdhes
➡️Ndërrimi i olluqeve
➡️ Vendosja e sistemit të sigurisë (kamerave dhe alarmit)
Investimi total 2.000.000 denarë✅