Lindja e fëmijëve në Afganistan është e rrezikshme

Gratë shtatzëna në Afganistan përballen me rreziqe të larta të komplikimeve ose vdekjes gjatë lindjes. Rreziqe ka edhe për foshnjat e tyre, për shkak të varfërisë dhe qasjes së kufizuar në kujdes shëndetësor. (Përgatitën: Valona Tela dhe Bujar Tërstena)

https://www.evropaelire.org/a/lindja-e-femijeve-ne-afganistan-eshte-e-rrezikshme-/31290612.html