Ndiqet nga afër Rehabilitimi i R1303 Kërçovë – Makedonski Brod

Fillimi i trases është afër Kërçovës dhe përfundon në urën në Makedonski Brod. Rruga kalon përmes territorit të tre komunave: Kërçovë, Makedonski Brod dhe Plasnicë.

Gjatësia: 25.7 km
Gjerësia: 6m

Vlera: 194,088,371 denarë

Statusi: Rehabilitimi i urës nr. 1; vendosja e bordurave të betonit; pastrimi i kanalit; instalimi i gardhit mbrojtës; asfaltimi me AB 11s PMB; pastrimi makinerik i bermave; pastrimi i bankinave, etj.