Për tre muaj u braktisen 8 fëmijë në Kosovë

Numri i braktisjeve të fëmijëve në Kosovë vazhdon të jetë shqetësuese. Vetëm gjatë këtij tremujori të parë të vitit 2020 janë braktisur 8 fëmijë.

Kjo është bërë e ditur nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ndërsa gjatë vitit 2019 u braktisën 47 fëmijë. Ndër shkaqet e braktisjes vlerësohet të jenë shtatzënitë e padëshiruara dhe kushtet ekonomike