Qeveria e urdhëron AKE të gjejë zgjidhje për komentues të gjuhës shqipe në Sport klub dhe Arena sport

Qeveria në seancën e djeshme shqyrtoi dhe miratoi informacionin për mundësinë e përmbajtjes dhe transmetimit në gjuhën maqedonase dhe shqipe të Sport Club dhe Arena Sport, të cilat transmetojnë programe në vendin tonë.

Agjencia për Komunikime Elektronike (AKE) do të krijojë një grup pune me institucionet përkatëse dhe do të fillojë të gjejë mënyrë për të zbatuar përfundimin për rregullimin e mbulimit zyrtar të gjuhës së paku tek kanalet sportive, të cilat ritransmetohen në territorin e Maqedonisë së Veriut tek publik perms rrjeteve të komunikimit, – thuhet në njoftimin e Qeverisë.