Sa paguhen mësimdhënësit në Maqedoni, Kosovë e Shqipëri

Maqedoni

-arsimi fillor: 21.660 den. (352€);

-arsimi mesëm: 22.500 den.(365€);

Kosovë

-arsimi fillor: 478€;

-arsimi mesëm: 549.7€

Shqipëri

-cikli i ulët-9 vjeçar: 57.765 lek (472€);

-cikli i lartë- 9 vjeçar: 62.027 lek (507€);

-arsimi i mesëm: 62.141 lek (508€).

*Të gjitha pagat janë të llogaritura me fond të plotë të orëve.